Dosadašnja protupožarna sezona u Hrvatskoj prolazi prilično mirno. Prema službenim podacima Ministarstva obrane, od 1. lipnja kada je sezona počela, protupožarni avioni djelovali su samo deset puta: šest puta u Šibensko-kninskoj te po dva puta u Zadarskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Uglavnom nije bila riječ o velikim požarima i brzo su lokalizirani. Prije godinu dana već smo “preživjeli” višednevni požar koji je ušao u grad Split i goleme požare kod Makarske. Ovogodišnjoj blagoj požarnoj sezoni pridonijeli su i vrlo kišovito proljeće i ljeto na obali. No, svakako treba istaknuti da su za ovu sezonu napravljene velike pripreme za prevenciju.

Čišćeni su šumski i protupožarni putevi i krčene su šume. Također su uložena golema sredstva u svrhu ranog otkrivanja požara i uzbunjivanja.

Najvažniji tehnički iskorak je opremanje i ustroj Operativnog vatrogasnog središta u Divuljama odakle se upravlja svim kriznim situacijama na Jadranu. Zapovijedi više ne stižu iz Zagreba. U Centar u realnom vremenu dolaze sve informacije. Zahvaljujući kamerama koje su postavljene na lokacijama koje imaju najbolju optičku vidljivost najugroženijih područja – kao što su Učka, Lička Plješivica, Srđ i Korčula – informacije o požarima odmah dolaze u središnji vatrogasni centar. Riječ je o kamerama koje prepoznaju požar na osnovi promjena informacija sa slike: čim se detektira i najmanji dim ili vatra, sustav uključuje alarm. Domet im je desetak kilometara od lokacije kamere po horizontu, dakle pokrivaju područje od 360 stupnjeva.

S ciljem što bržeg otkrivanja požara, ali i nadzora požarišta, Oružane snage ovih su dana na područjima Šibensko-kninske, Zadarske i Splitsko-dalmatinske županije razmjestile i bespilotne letjelice. Iz navedenoga je jasno kako hrvatske nadležne institucije najviše rade na pokušaju što ranijeg uočavanja požara kako bi mogao biti što prije ugašen. U slučaju izbijanja požara taktika njegova gašenja je vrlo jasna – na požar se kreće svim potrebnim raspoloživim snagama. To se prije svega odnosi na angažman zračnih snaga, a potom kreće potpora zemaljskih snaga, sve u svrhu što bržeg gašenja.