Izlijevanje mazuta u more s jednog od brodova koji prevoze stoku u luku Bršica u Raškom zaljevu u Istri ovog ljeta bila je samo kap koja je prelila čašu tamošnjim mještanima. Većinom žive od ribarstva i turizma i takva nedaća izravno je ugrozila njihovu egzistenciju.

Iako je od događaja prošlo već nekoliko mjeseci, ostaci mazuta još uvijek su zalijepljeni na stijenama duž zaljeva s kojih je to zbog nepristupačnog terena nemoguće skinuti. Ono što ih još više ljuti i na što upozoravaju je da fekalije iz kamiona za stoku kada se one čiste završavaju direktno u moru.

– Kupam se na Trgetu već godinama i to što se tamo događa je strašno. Svaki put kada dolaze brodovi za prijevoz stoke, znamo da će zaljev biti prljav. Na obali se čiste svi kamioni i to što očiste završava direktno u more. Cijeli se zaljev nakon toga pjeni, tvrdi nam jedan sugovornik koji je htio ostati anoniman. Veli da se o ekologiji tog područja gdje se nalaze školjkere i plaže malo vodi računa te da da je bilo pitanje vremena kada će se ovakva ekološka katastrofa dogoditi.

Lučka uprava Rijeka pod čijom je ingerencijom i Bršica čiji je koncesionar Luka Rijeka veli pak da su sve poduzeli da se more ne onečisti.

– Odvoz svih otpadnih voda koje nastaju u luci Bršica odvozi i zbrinjava Dezinsekcija d.o.o. koja je aktivno sudjelovala i u sanaciji nedavnog onečišćenja, poručili su. Dodatno pojašnjavaju kako je koncesionar Luka Rijeka d.d. rekonstruirao betonski plato s odvodnim kanalima za pranje kamiona na terminalu te se i ovaj dio otpadnih voda zbrinjava na odgovarajući način te da se cijeli terminal modernizira.

– Rekonstruiran je betonski plato s odvodnim kanalima za pranje kamiona na terminalu, obnovljen je ugovor s tvrtkom Dezinsekcija za potpuni odvoz otpadnih voda, planira se izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koja je u tehničkoj pripremi, popravljene su betonske podloge na putanji ukrcajno-iskrcajnog koridora te je u postupku rješavanje naloga za kupnju i montažu veće količine novih rešetki za odvodne kanale. Kao što je vidljivo, koncesionar je kao privremenu mjeru uveo redovitu otpremu otpadnih voda s terminala i na taj način riješio pitanje otpadnih voda od pranja kamiona. Realizacijom planiranih projekata i stavljanjem u funkciju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ovo će pitanje biti trajno riješeno, navode u riječkoj Lučkoj upravi.

Za ekološke probleme u Bršici ne znaju u eko udruzi Zelena Istra te niti jednom nisu imali prijava, a i Ministarstvo zaštite okoliša veli da dosad nije bilo nikakvih nepravilnosti.

– Nadzorom državne vodopravne inspekcije utvrđeno je da se otpadne vode od pranja štala i vozila na Terminalu Bršica sakupljaju u sabirnu jamu koja se nalazi na lučkom platou. Pražnjenje sabirne jame obavlja ovlaštena pravna osoba i sadržaj jame odvozi na javni sustav odvodnje grada Rijeke.

Ovisno o dinamici dopreme stoke radi ukrcaja na brod, pražnjenje sabirne jame obavlja se po potrebi i više puta dnevno. Informaciju o protuzakonitim aktivnostima na Terminalu Bršica vezano na problematiku pranja vozila, državna vodopravna inspekcija do sada nije zaprimila, stoga će se provjeriti inspekcijskim nadzorom, poručuju u tom ministarstvu.

Činjenica je, međutim, da je sve po propisima bilo i kada se izlio mazut u more i da se tek kada se to dogodilo reagiralo s pojačanim nadzorima kod tankanja goriva. Tek tada je izmijenjen i dopunjen Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Rijeka.

Sada se brodovi mogu tankati samo po danu te uz postavljanje zaštitne brane oko broda prije početka ukrcaja pogonskog goriva i to uz pojačani nadzor stručne osobe koja mora biti prisutna za vrijeme tankanja goriva.

Inače, u Bršicu je samo ove godine do 20. rujna uplovilo 170 brodova, a od toga su 74 broda bila za prijevoz stoke.